Mohácsi Római Katolikus Plébánia

“Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek, Nemzetnagylétünk nagy temetője, Mohács!”

Híreink

Plébániánknak fontos, hogy a közösséget folyamatosan tájékoztassa az aktuális, illetve a közelgő eseményekről.

Miserend

Miserendünket a templomok és a kapcsolódó időponton megjelölésével, hétről-hétre frissítjük, és közzétesszük olavsoinknak.

Események

A közösségi életünk egyik összetartó ereje a rendezvények, melyekről rendszeresen szívesen beszámolunk.

Rólunk

Templomok

Városunkban 4 templom, 2 kápolna található. Ezen felül van még 3 vidéki templomunk, és két vidéki misézőhelyünk is. Templomainkkal igy, mint egy 1000 fős közösségnek tudunk szolgálni rendszeresen.

Közösségek

Városi egyházközösségünk aktív tagjainak köszönhetően jelenleg 18 működő csoport van, mely rendszeres találkozókat, összejöveteleket szervez. Ezen kívül, sok esetben rendezvények megvalósításában is részt vesznek.

Katekézis

A szó jelentése nem más mint, a hívők bevezetése a keresztény élet egészébe a keresztény tanítás rendszeres átadásával. Ezen bellül plébániákn sok mindenben csatlakozva a pécsi egyházmagyéhez segít az elmélyülésekben.

Iskolák

Városunkban a hitoktatás több intézményben zajlik. Összesen öt iskolában. Két katolikus iskolában és két állami iskolában , valamint az újmohácsi iskolában a Duna túlpartján, 5 hitoktató és két pap végzi ezeket a feladatokat.

Híreink

                      

  1. aug. 12-19-ig

 1.Kedden reggel 8 kor Szentségkitétel és Szentségimádás este 8 -ig a Belvárosi templomban.

 2.Augusztusban is a nemzetiségi misék szünetelnek.

3.Augusztus 15 -e Nagyboldogasszony ünnepe ,kötelező parancsolt ünnep, olyan mint a vasárnap.

A szentmisék reggel a Püspök templomban fél 8 -kor és

 este 6 órakor a Belvárosi templomban lesznek.

Keddendu.5 órakor  a Zárdában előesti  Nagyboldogasszony szentmise lesz.

Aki teheti jöjjön el valamelyik szentmisére! Ha valaki munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud egyikre sem menni, annak természetesen nem bűn.Lustaságból kényelemszeretetből elmulasztott szentmise, olyannak számít mint a vasárnapi misemulasztás.

 

4.Már előre hirdetjük,hogy Augusztus 20-án hétfőn 10,30 -kor a Zárdában lesz szenmise.Ez a templom búcsúnapja.

Újmohácson 9,15 -kor szintén búcsúi szentmise.

Az ünnepi szentmise este 6 órakor lesz a Fogadalmi templomban.

Előtte  Szent István napi ünnepség du. 5 órától a szabadtéren a templom mellett kenyérmegáldással. 

5.A Fogadalmi templom felújításáról való egyeztetésen az álláspontok közeledtek. Két dologban, a  szószék és a tamburablakok sorsában püspök úr dönt. Kérem a templombajáró hivő katolikusokat, hogy egyházunkhoz hűségesek legyünk, és a továbbiakban bízzunk a püspök úr bölcs és megfontolt döntésében, és azt engedelmes lélekkel fogadjuk el,hiszen egyházmegyénknek  Ő a főpásztora, ezért a döntés és a felősség is az Övé. 

  1. A nyár további részében a nyári miserend van érvényben.

 

Szombat       18.00 :  Zárda templom

                    ( A vasárnapi fél 11-es mise    ELMARAD)

 

Vasárnap.  7,30 : Püspök Templom

                  9,00: Fogadalmi templom

                

                  18.00 Belvárosi templom

Szolgálatunk

Jegyesoktatás, Esküvő

Betegek Szentsége

Betegellátás

Temetés, gyászmise

Keresztség

Elsőáldozás

Bérmálkozás

Árpád-házi Szent Erzsébet Karitász

Eseményeink képekben

Tekints be te is plébániánk eseményeibe

Munkatársaink

Bacsmai László

Plébános

1965.december 29-én születtem Sellyén. Drávasztárán egy Dráva -menti horvát kis faluban nevelkedtem. Horvát az anyanyelvem ebből kifolyólag magyar állampolgár vagyok, de horvát a nemzetiségem. Általános iskolába Drávasztárán jártam, majd következett életem legnehezebb döntése: elszakadni a családtól és majdnem 400 km-re lévő Győrben tovább tanulni. Így kerültem el  a győri bencés gimnáziumba, ahol a kezdeti hívatás még jobban kibontakozott bennem. A gimnázium után, 1984-ben jelentkeztem Cserháti József akkori pécsi megyéspüspöknél kispapnak, aki Győrbe küldött tanulni, mivel Pécsen nem volt Szeminárium. Előtte másfél évet voltam katona Marcaliban. Abban volt jó a katonaság, hogy a tiltás ellenére még jobban erősödött a kispapok hite és a hivatás tudata, és nagyon sok katona-kispappal megismerkedtem az ország egész területéről.
Majd következett a Győri Hittudományi Főiskola és Szeminárium, ami életem egyik legszebb 5 és fél éve volt.1990-ben szenteltek diakónussá, rá egy évre 1991. jún. 15-én pappá szentelt Mayer Mihály püspök úr. Első kápláni helyem Paks volt ahol nagyon szép két évet töltöttem ,és közreműködtem az ottani a katolikus iskola gyereklétszámának toborzásában. Nagy örömünkre ott, akkor két osztállyal indult a katolikus iskola. Majd 1 évig Szekszárdon voltam ugyancsak káplán itt akkor indult a katolikus iskola első osztálya a katolikus óvodában. A püspök úr 1994-ben a saját népemhez a horvátok közé helyezett plébánosnak Felsőszentmártonba, ahol 6 horvát falu lelkipásztori ellátását végeztem. Jól éreztem magam a sajátjaim körében. 2003-ban visszahelyeztek Szekszárdra, ahol 2017-ig végeztem papi munkámat. Szívügyemnek tekintettem, hogy a katolikus iskola a mostani épületbe kerüljön. Valaki így fogalmazott: „Neked a szerelmed ez az iskola”.

2017.április elejétől vagyok mohácsi plébános, és a helyi két katolikus iskola és óvoda püspöki biztosa. Itt is tanítok mindkét iskolában hittant, főleg a szentségekre való felkészítést végzem. A városban 4 templomunk van és még 7 misézőhely tartozik hozzánk, fél évig ez néggyel több volt. Van egy káplánom, aki jelenleg szekszárdi volt tanítványom Janó atya, vannak Igeliturgiavezetők ,és  Csősz atya is nyugdíjasként besegít a lelkipásztori élet ellátásban. Vannak hitoktatók, akik lelkiismeretesen végzik a tavalyi tanévtől  szentségfelkészítést külön a  közösségi házunkban, ahol a többi közösség is helyet kapott.

 A Házashévége lelkiségében is tevékenykedem Házas hétvégék tartásával. Örülök, hogy itt is több csoportban működik a Házashétvége. Az ő szeretetük segített a beilleszkedésben A hobbym az úszás, ami segít, hogy kondimat legalább szinten tartsam, és itt Mohácson szívesen kerékpározom is.
Szívügyemnek tekintem a medugorjei zarándoklatokat, ahová évente  szoktam zarándokcsoportot vezetni. Jelmondatom:”Úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál”(Lk 22,27)
Különbséget teszek a szolgálat és a kiszolgálás között. Az irgalmasság évében voltam ezüstmisés, a jelmondatom az év mottója: „Legyetek irgalmasok, mint az Atya!”

Ha röviden összegyúrva kellene a jelmondatomat megfogalmazni azt mondanám : „Irgalommal szeretve szolgálni.”

Szeretek hittant tanítani, mert csak így tudom megérteni a hitoktatók gondját baját és így tanítva jobban tudok nekik segíteni. Nem szeretnék elszakadni a gyerekektől, ilyen szinten sem. Azért szép a papi élet, mert változatos, a hittanórák után misézek, gyóntatok, keresztelek, temetek, jegyeseket oktatok és esketek, találkozom az emberekkel egy –egy ebéd, vacsora keretében ill. a farsangi időszakban kiveszem a részem bálozásban is. Szívesen társasjátékozom, kártyázom, és rexezek és biliárdozom, és nyáron a Balatonon pihenek.

Vannak egyházi szolgálataim, mint pl. kerületi esperes vagyok,  Püspöki Tanácsos.

Világi elismerésekben is részesültem, de ezeket nem szeretném sorolni, mert az a múlté. A jelenben szeretnék  emberként élni az emberek között, hogy rajtam keresztül is megérezzék Isten szeretetét

Battonyai János

Káplán


1989-ben születtem Szekszárdon és fiatalon megérintett Isten jelenléte. Az érettségi után Esztergomban végeztem a szemináriumot és a teológiát. Négy évig szolgáltam Pécsen: 1 évet Gyárvároson, 3 évet Jézus Szíve plébánián. Most Mohácsra helyezett püspök úr. Örömmel jöttem, hogy Isten országa továbbra is épülhessen az én közreműködésemmel. Remélem a Szentlélek dinamizmusa megnyilvánul az emberek életében.

 

Címünk

Szent Mihály Tér 8
Mohács, 7700

Nyitvatartás

Kedd- Szerda-Péntek: 08.30-12.00
Csütörtök: 14-.00-17.00

Kapcsolatok

Telefon: 06-69/322-866
Email: mohacsiplebania@gmail.com

Linkek

Egyházközösségi hozzájárulás
Aktuális gyűjtések