MOHÁCSI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

“Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek, Nemzetnagylétünk nagy temetője, Mohács!”

Híreink

Plébániánknak fontos, hogy a közösséget folyamatosan tájékoztassa az aktuális, illetve a közelgő eseményekről.

Események

A közösségi életünk egyik összetartó ereje a rendezvények, melyekről rendszeresen szívesen beszámolunk.

Miserend

Miserendünket a templomok és a kapcsolódó időponton megjelölésével, hétről-hétre frissítjük, és közzétesszük olavsóinknak.

Rólunk

Templomok

Városunkban 4 templom, 2 kápolna található. Ezen felül van még 3 vidéki templomunk, és két vidéki misézőhelyünk is. Templomainkkal igy, mint egy 1000 fős közösségnek tudunk szolgálni rendszeresen. Ezen felül templomaink miseidőn kívül is látogathatók!

Iskolák

Városunkban a hitoktatás több intézményben zajlik. Összesen öt iskolában. Két katolikus iskolában és két állami iskolában , valamint az Újmohácsi iskolában a Duna túlpartján, 5 hitoktató és két pap végzi ezeket a feladatokat.

Közösségek

Városi egyházközösségünk aktív tagjainak köszönhetően jelenleg 18 működő csoport van, mely rendszeres találkozókat, összejöveteleket szervez. Ezen kívül, sok esetben rendezvények megvalósításában is részt vesznek.

Katekézis

A szó jelentése nem más mint, a hívők bevezetése a keresztény élet egészébe a keresztény tanítás rendszeres átadásával. Ezen bellül plébániákn sok mindenben csatlakozva a pécsi egyházmagyéhez segít az elmélyülésekben.

A SZENTATYA LÁTOGATÁSA

A Szentatya romániai útja alkalmával 2019. június 1-én szentmisét mutat be Csíksomlyón, ahol a történelem folyamán először tesz látogatást Szent Péter utóda. A látogatás napját – kiterjesztve rá a hagyományosan pünkösdkor tartott ünnepet – fogadalmi búcsúnak nyilvánították, hogy az arra érkező zarándokok is eleget tehessenek az ősök fogadalmának.

Ez alkalomból a Pécsi Egyházmegye, a Misszió Tours Utazási irodával, a hívő közösségei számára közös zarándoklatot szervezünk Csíksomlyóra, melynek időpontja 2019. május 31- június 2. A részvételi szándékot a plébániákon kell jelezni adatlap kitöltésével, majd a plébános atyák összesítve továbbítják azt hivatalunkba. A jelentkezéshez a következő adatok szükségesek: név(ahogy az igazolványban szerepel!), születési dátum, igazolvány vagy útlevél száma, lakcím (település, utca, házszám, irányítószám) e-mail, telefonszám. Figyeljünk az okmányok érvényességére. A plébániai adatlapok beküldési határideje legkésőbb 2019. február 25. 

  • Május 31-én indulás Pécsről, Dombóvári és Sárbogárdi felszállási lehetőséggel. Budapesten csatlakozás a zarándokvonathoz és utazás Székelyföldre, Csíkszeredára. Érkezés várhatóan szombaton a kora reggeli órákban.
  • Szombati napon, az érkezést követően felvonulás a Kegytemplomhoz, ahol a ferencesek sok évszázada őrzik a csodatevő Szűz Mária kegyszobrot. Innen tovább indulás a hegynyeregbe, hogy részt vehessünk Őszentsége Ferenc pápa ünnepi szentmiséjén.
  • A szentmise után szabadprogram és indulás a vasútállomásra, folyamatos hazautazás a különvonattal Budapestre, majd onnan a korábbi állomások beiktatásával Pécsre. Az utazás várható költsége – mely magában foglalja a kötelező biztosítást is – előfoglalással 80 éves korig 32 100 Ft.

Az egyházmegye, Püspök atya szándékának megfelelően támogatni kívánja a zarándokokat, melynek részleteiről ( mint ahogyan a részvételi díj fizetésének módjáról is) a jelentkezők számának függvényében a későbbiekben tudunk pontos tájékoztatást adni. A támogatás kizárólagos feltétele, hogy a zarándok a plébánián keresztül jelentkezzen!

Az induláskor, a már gyalogos zarándoklaton jól működő egészségügyi kártyát lesz szükséges kitölteni.Kérem a kedves munkatársakat, áldoztatókat, imaszövetségi tagokat, segítsük egymást a jó lehetőség terjesztésében és a jelentkezések kivitelezésében, hogy minél többen lehessünk részesei az ünnepnek és a zarándokút lelki táplálékainak, gyümölcseinek. Minden további részlet ismeretében tájékoztatást küldünk.

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

H I R D E T É S

  1. márc.10-17- ig

 

1.Tanácsosi testületi gyűlést tartunk március  11 -én és 20-án  este 6 órakor a közösségi házban, amelyre a meghívót az érintettek elektronikus fomában megkapták már korábban.A tagok megjelenésére számítunk.

2.Kedden a fél 8-as mise mise után egésznapos Szentségimádás van a  Belvárosi templomban du. 4 óráig.

  1. A Szent Ferenc Katolikus Óvoda szeretettel hívja és várja március 13-án, szerdán, 16 órától közös játékra és ismerkedésre azokat a gyermekeket – szüleikkel együtt, akik december 31-ig betöltik a két és fél, illetve a három éves kort.”

 

4.Csütörtökön az esti  szentmise előtt fél 5 -től – 5 ig közös Szentségimádást tartunk a Belvárosi templomban,  papi hivatásokért.

 

5.Már előre hirdetjük,hogy az elsőgyónók szüleinek szülői értekezlet lesz két hét múlva március 21-én csütörtökön este fél 6 -tol a Belvárosi templomban. Mivel már a jövő évi elsőáldozásukat is meg kell beszélni, ezért mindenki megjelenésére számítunk.

 

6.Nagyböjt péntekein 14 éves kortól hústilalom van ugyanezekkel a  felmentésekkel.  

7.Péntekenként Keresztutat tartunk pap és kántor vezetésével a lelkiségek közreműködésével  a Belvárosi templomban este 6 órától,  kivéve a március 29 -ét, amikor a  lelkigyakorlat hétvégéje lesz, akkor a Zárdában tartjuk.  Köszönjük a Mónikások szolgálatát, jövő pénteken a Szeretetláng lelkiség imádkozza a keresztutat, jöjjünk el minél többen.

 8.A mise után hamvaszkodás lesz,kettes sorba álljanak mint az áldozáskor.

Szolgáltatásaink

Jegyesoktatás, Esküvő

Betegellátás

Temetés, gyászmise

Betegek Szentsége

betegek-kenete2

ELSŐÁLDOZÁS

BÉRMÁLÁS

kereszt2

KERESZTELÉS

Árpád-házi Szent Erzsébet Karitász

Eseményeink képekben

TEKINTS BE TE IS PLÉBÁNIÁNK ESEMÉNYEIBE

Ökumenikus hét 2019

Balázs-áldás 2019

Házas hétvége 2019

Sakkbajnokság 2019

2018 emlékei

Munkatársaink

Bacsmai László

Plébános

1965.december 29-én születtem Sellyén. Drávasztárán egy Dráva -menti horvát kis faluban nevelkedtem. Horvát az anyanyelvem ebből kifolyólag magyar állampolgár vagyok, de horvát a nemzetiségem. Általános iskolába Drávasztárán jártam, majd következett életem legnehezebb döntése: elszakadni a családtól és majdnem 400 km-re lévő Győrben tovább tanulni. Így kerültem el  a győri bencés gimnáziumba, ahol a kezdeti hívatás még jobban kibontakozott bennem. A gimnázium után, 1984-ben jelentkeztem Cserháti József akkori pécsi megyéspüspöknél kispapnak, aki Győrbe küldött tanulni, mivel Pécsen nem volt Szeminárium. Előtte másfél évet voltam katona Marcaliban. Abban volt jó a katonaság, hogy a tiltás ellenére még jobban erősödött a kispapok hite és a hivatás tudata, és nagyon sok katona-kispappal megismerkedtem az ország egész területéről.
Majd következett a Győri Hittudományi Főiskola és Szeminárium, ami életem egyik legszebb 5 és fél éve volt.1990-ben szenteltek diakónussá, rá egy évre 1991. jún. 15-én pappá szentelt Mayer Mihály püspök úr. Első kápláni helyem Paks volt ahol nagyon szép két évet töltöttem ,és közreműködtem az ottani a katolikus iskola gyereklétszámának toborzásában. Nagy örömünkre ott, akkor két osztállyal indult a katolikus iskola. Majd 1 évig Szekszárdon voltam ugyancsak káplán itt akkor indult a katolikus iskola első osztálya a katolikus óvodában. A püspök úr 1994-ben a saját népemhez a horvátok közé helyezett plébánosnak Felsőszentmártonba, ahol 6 horvát falu lelkipásztori ellátását végeztem. Jól éreztem magam a sajátjaim körében. 2003-ban visszahelyeztek Szekszárdra, ahol 2017-ig végeztem papi munkámat. Szívügyemnek tekintettem, hogy a katolikus iskola a mostani épületbe kerüljön. Valaki így fogalmazott: „Neked a szerelmed ez az iskola”.

2017.április elejétől vagyok mohácsi plébános, és a helyi két katolikus iskola és óvoda püspöki biztosa. Itt is tanítok mindkét iskolában hittant, főleg a szentségekre való felkészítést végzem. A városban 4 templomunk van és még 7 misézőhely tartozik hozzánk, fél évig ez néggyel több volt. Van egy káplánom, aki jelenleg szekszárdi volt tanítványom Janó atya, vannak Igeliturgiavezetők ,és  Csősz atya is nyugdíjasként besegít a lelkipásztori élet ellátásban. Vannak hitoktatók, akik lelkiismeretesen végzik a tavalyi tanévtől  szentségfelkészítést külön a  közösségi házunkban, ahol a többi közösség is helyet kapott.

 A Házashévége lelkiségében is tevékenykedem Házas hétvégék tartásával. Örülök, hogy itt is több csoportban működik a Házashétvége. Az ő szeretetük segített a beilleszkedésben A hobbym az úszás, ami segít, hogy kondimat legalább szinten tartsam, és itt Mohácson szívesen kerékpározom is.
Szívügyemnek tekintem a medugorjei zarándoklatokat, ahová évente  szoktam zarándokcsoportot vezetni. Jelmondatom:”Úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál”(Lk 22,27)
Különbséget teszek a szolgálat és a kiszolgálás között. Az irgalmasság évében voltam ezüstmisés, a jelmondatom az év mottója: „Legyetek irgalmasok, mint az Atya!”

Ha röviden összegyúrva kellene a jelmondatomat megfogalmazni azt mondanám : „Irgalommal szeretve szolgálni.”

Szeretek hittant tanítani, mert csak így tudom megérteni a hitoktatók gondját baját és így tanítva jobban tudok nekik segíteni. Nem szeretnék elszakadni a gyerekektől, ilyen szinten sem. Azért szép a papi élet, mert változatos, a hittanórák után misézek, gyóntatok, keresztelek, temetek, jegyeseket oktatok és esketek, találkozom az emberekkel egy –egy ebéd, vacsora keretében ill. a farsangi időszakban kiveszem a részem bálozásban is. Szívesen társasjátékozom, kártyázom, és rexezek és biliárdozom, és nyáron a Balatonon pihenek.

Vannak egyházi szolgálataim, mint pl. kerületi esperes vagyok,  Püspöki Tanácsos.

Világi elismerésekben is részesültem, de ezeket nem szeretném sorolni, mert az a múlté. A jelenben szeretnék  emberként élni az emberek között, hogy rajtam keresztül is megérezzék Isten szeretetét.

Battonyai János

Káplán

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Cím

Szent Mihály Tér 8.
Mohács, 7700

Nyitvatartás

Kedd- Szerda-Péntek: 08.30-12.00
Csütörtök: 14-.00-17.00

Kapcsolatok

Telefon: 06-69/322-866
Email: mohacsiplebania@gmail.com