Hitoktatás

Városunkban a hitoktatás több intézményben zajlik. Összesen öt iskolában.( Boldog Gizella iskola, Park utcai iskola, Brodarics és Széchenyi téri iskola valamint a Meixner Ildikó EGYMI) Két katolikus iskolában és két állami iskolában , valamint az újmohácsi iskolában a Duna túlpartján, 5 hitoktató és két pap végzi a feladatot  . Katolikus iskoláinkban heti két, míg az állami iskolákban heti egy tanóra keretében tanulják a gyerekek a hittant. A katolikus iskoláinkban a második fakultatív óra keretében történik a szentségfelkészítés. (elsőgyónás, elsőáldozás, bérmálkozás) Az állami iskolák a szentségfelkészítést egy külön foglalkozás keretében végzik, a plébánia közösségi házában a Színház u 1 sz alatt. A Kolping ház néven ismert házat 2017 szeptemberétől kapta meg közösségi háznak a plébánia. A szentségfelkészítésen kívül itt kapott helyet a baba és kölyökklub, a jegyesoktatás, a házascsoport , a plébániai énekkar, a biblia kör, az ifi csoport, valamint nyitott a plébániánk lelkiségi csoportjai számára is. Rendszeresen tartunk lelki napokat, közösségi összejöveteleket is. A katekumen csoport (hittanulók csoportja. Azok a felnőttek, akik még nincsenek megkeresztelve, nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók.) kéthetente hétfőnként tart összejövetelt 19-20:20 között.

Elérhetőségek:

Kolping ház:

 Takácsné Kéri Hajnalka 30/642 18 24

takacshajni67@gmail.com

Kölyök és Baba klub :

Kresz- Gundrum Ágota : 30/419 26 44

Facebook: baba és kölyökklub

Katekumen csoport :

Bacsmai László 30/640 34 60

bacsuslaci@gmail.com

Katolikus nevelési elvek

A KATEKÉZIS ALAPVETŐ DOKUMENTUMAI
 

I. PÁPAI DOKUMENTUMOK

Evangelii nuntiandi (EN)
VI. Pál pápa apostoli buzdítása a Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a mai világ evangelizálásáról, Budapest, SZIT 1975
https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=121

Catechesi Tradendae (CT)
II. János Pál pápa apostoli buzdítása a Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez korunk hitoktatásáról, Budapest, SZIT 1979
https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=205

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK)
SZIT 1992, 2002
https://www.katolikus.hu/katek/

A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma
SZIT 2006
https://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_hu.html

II. KONGREGÁCIÓS DOKUMENTUMOK

A Katekézis Általános Direktóriuma (KÁD)
A Klérus Kongregációja, Budapest, SZIT 1998
https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=142

Általános Kateketikai Direktórium (ÁKD)
A Klérus Kongregációja, Budapest, SZIT 1971

Ordo Initiationis Christianae Adultorum (OICA)
Felnőttek beavatása a keresztény életbe, 1972
(a magyar fordítás még nem került kiadásra)

III. PÜSPÖKKARI DOKUMENTUMOK

Magyar Kateketikai Direktórium (MKD)
MKPK, Budapest, SZIT 2000

Felnőttek Katekumenátusa (FK)
Felnőttek beavatása a keresztény életbe, MKPK, Budapest, 1999

A Magyar Katolikus Hitoktatás Kerettanterve
MKPK HB, Vác, 1996
LETÖLTÉS

 

Iskoláink elérhetőségei

BOLDOG GIZELLA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Székhely címe: 7700 Mohács, Szent Ferenc tér 1.
OM: 027217

Telefon: 69/322-670
Honlap: www.boldoggizella.hu
Igazgató: Böhmné Kroh Katalin

Az intézmény alaptevékenységei:

  • általános iskolai oktatás 8 évfolyamon
  • német nemzetiségi nyelv alapfokú oktatása 8 évfolyamon
  • az iskolában szülői munkaközösség működik


Tagintézménye: Szent Ferenc Katolikus Óvoda
Telephely címe: 7700 Mohács, Szent Ferenc tér 1.
Telephely telefon: 69/303-367
E-mail: szentferencovoda(kukac)pecs.egyhazmegye.hu
Óvodavezető: Báráczné Szántó Mariann
Alaptevékenysége: óvodai nevelés és iskolai előkészítés, német nemzetiségi nevelés
Óvodai csoportok száma: négy
Püspöki biztos a székhelyen és a tagintézményben: Bognár Attila András mohácsi plébános

 

PARK UTCAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Székhely címe: 7700 Mohács, Park u. 1.
OM: 202750

Telefon: 69/311-902
Telefax: 69/510-388
E-mail: parkmohacsiskola(kukac)pecs.egyhazmegye.hu
Honlap: www.parkiskola.hu
Igazgató: Kalász Miklós

Az intézmény alaptevékenységei:

  • általános iskolai oktatás 8 évfolyamon
  • német nemzetiségi nyelv alapfokú oktatása 8 évfolyamon
  • emelt óraszámú ének-zene oktatás
  • az iskolában szülők tanácsa és diákönkormányzat működik


Tagintézménye: Park Utcai Katolikus Óvoda
Telephely címe: 7700 Mohács, Park u. 11.
Telephely telefon: 69/311-801, fax: 69/ 510- 345
E-mail: parkmohacsovoda@pecs.egyhazmegye.hu
Óvodavezető: Dénischné Háy Terézia
Alaptevékenysége: óvodai nevelés és iskolai előkészítés, német nemzetiségi nevelés
Óvodai csoportok száma: négy
Püspöki biztos a székhelyen és a tagintézményben: Bognár Attila András mohácsi plébános